Tezler

HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL BİOFEEDBACK YÖNTEMİ İLE UYGULANAN EGZERSİZ PROGRAMI İLE EV EGZERSİZ PROGRAMININ EL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Dr. Sara ASGHARI KALEIBAR, 2016
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Resa AYDIN


POSTPOLİO SENDROMU OLAN HASTALARDA TÜM VÜCUT TİTREŞİM EGZERSİZLERİNİN EV EGZERSİZ
Dr. Mahir TOPALOĞLU, 2016
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

TEMPOROMANDİBULAR BOZUKLUĞU OLAN KADIN HASTALARDA  YÜKSEK HIZLI DÜŞÜK AMPLİTÜDLÜ ÜST SERVİKAL SPİNAL MANİPÜLASYONUN ETKİNLİĞİNİN SHAM MANİPÜLASYONU VE HASTA EĞİTİMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Mustafa ÇORUM, 2015
Tez Danışmanı:
Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

MEME KANSERİ İLİŞKİLİ TEK TARAFLI ÜST EKSTREMİTE LENFÖDEMİ OLAN KADIN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KOMPLET DEKONJESTİF TERAPİ İLE KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Ceyhun BAŞOĞLU, 2015
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL


STRESS İNKONTİNANSLI KADIN HASTALARDA BİOFEEDBACK VE TÜM VÜCUT TİTREŞİM EGZERSİZLERİ, FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİNİN BİRBİRİ İLE VE KONTROL GRUBU İLE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Sevinç Ezel POLAT, 2015
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Alketa TOSKA SERT, 2015
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

SEREBRAL PALSİ’Lİ HASTALARDA TÜM VÜCUT TİTREŞİM TEDAVİSİ VE D VİTAMİNİNİN KAS-İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Abuzer KAYAR, 2015
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Resa AYDIN

TRAPEZ KASI ÜST LİFLERİNDEKİ AKTİF TETİK NOKTALARA BAĞLI MİYOFASYAL AĞRI SENDROML OLAN KADİN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KİNEZYOLOJİK BANTLAMANIN FARKLİ TEKNİKLERİ OLAN KAS İNHİBİSYON VE ALAN DÜZELTME TEKNİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Merih AKPINAR, 2015
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

KRONİK MEKANİK BEL AĞRISINDA TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU TEDAVİSİNİN AĞRI, NÖROPATİK AĞRI VE SEMPATİK DERİ YANITI CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Elif YAKŞİ,
2014
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

İNVAZİV DİŞ TEDAVİLERİNİN TEMPOROMNDİBULER EKLEM ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Georgi YASSIBAŞ, 2014
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KARAN

SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMLU HASTALARDA MANUEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ
Dr. Nalan SEZGİN, 2014
Danışman: Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

SERVİKAL MİYOFASYAL AĞRI SENDROMUNUN NEDEN OLDUĞU DİZZİNESS’TA KURU İĞNELEME VE EGZERSİZİN ETKİNLİĞİ

Dr. Tuğba AYDIN, 2013
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY


KRONİK İNATÇI PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE RADYAL ŞOK DALGA TERAPİSİ VE LAZER TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Türker SÜLEYMANOĞLU, 2013
Danışman: Prof. Dr.
Nurten ESKİYURT


POSTMENOPOZAL KADINLARDA TÜM VÜCUT TİTREŞİM EGZERSİZLERİ VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLE YAPILAN YÜKSEK GÜÇLÜ EGZERSİZLERİN KEMİK METABOLİZMASI VE DÜŞME RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Dr. Ekin İlke ŞEN, 2013
Danışman: Prof. Dr.
Nurten ESKİYURT

HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARINDA KATILIMCI ERGONOMİ GİRİŞİMİNİN ETKİNLİĞİ
Dr. Tuğba BAYSAK, 2012
Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN


UNİLATERAL SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA MODİFİYE ZORUNLU KULLANIM TERAPİSİ İLE KOMBİNE BİMANUEL EĞİTİM VE YALNIZCA MODİFİYE ZORUNLU KULLANIM TERAPİSİ YAKLAŞIMLARININ ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİ KARŞILAŞTIRAN RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Dr. Pınar KÜRSÜZ, 2012
Danışman: Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN


İNMELİ HASTALARDA AYNA TEDAVİSİ İLE ELEKTROMYOGRAFİK ELEKTROSTİMÜLASYONUN EL FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Saliha AMASYALI, 2012
Danışman: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI KAPSAMINDA 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE SAĞLIKLA İLGİLİ SIK RASTLANILAN SORUNLARIN ICF KONTROL LİSTESİ VE ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Dr. Bahar TEKSÖZ, 2012
Danışman: Prof. Dr. Aydan ORAL

DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE SİLİKA KAPLI BAKIR VE ÇİNKO İÇEREN DİZLİKLERİN ETKİNLİĞİNİN KLASİK YÜN ELASTİK DİZLİKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Cem CİHAN, 2012
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADIN HASTALARDA KURU İĞNELEME TEDAVİSİNE SEMPATİK DERİ YANITI CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Ali Veysel ÖZDEN, 2012
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY, Prof. Dr. Semih AKI

FİBROMİYALJİ SENDROMU OLAN KADIN HASTALARDA UZUN VE KISA SÜREDE İNTERDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ ETKİNLİĞİ
Dr. İlknur SARAL, 2011
Danışman: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

MEKANİK KARAKTERLİ SERVİKAL AĞRIDA TERAPÖTİK ULTRASONUN ETKİNLİĞİ VE FARKLI KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öznur ÇELİK, 2011
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

YAŞLILARDA POSTÜR KASLARI ELEKTROSTİMÜLASYONU VE STATİK POSTÜROGRAFİ CİHAZI BİOFEEDBACK EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN, 2011
Danışman: Prof. Dr. Ayşe KARAN

POSTMENOPOZAL OSTEOPENİLİ KADINLARDA GÜÇLENDİRME VE YÜKSEK GÜÇLÜ AEROBİK EGZERSİZLERİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Hande BAŞAT, 2010
Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

BİLGİSAYAR KULLANICILARINDA ÜST EKSTREMİTE İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMADA ERGONOMİ GİRİŞİMİNİN ETKİNLİĞİ
Dr. Sina ESMAEILZADEH, 2008   
Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

SPİNAL KORD YARALANMALILARDA HASTANE VE EV PROGRAMI ŞEKLİNDE YAPILAN ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Dr. Fatma Nur KESİKTAŞ SAKAR, 2008
Danışman: Doç. Dr. Ayşe KARAN

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA HİYALURONAN ENJEKSİYONUNA DEĞİŞİK EGZERSİZ TEDAVİLERİNİN EKLENMESİNİN: PROPRİOSEPSİYON, YÜRÜME ANALİZİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Bilal UYSAL, 2008
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA OTONOMİK DİSFONKSİYONUN R-R ARALIK DEĞİŞKENLİĞİ VE SEMPATİK DERİ YANITI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ   
Dr. Meltem VURAL, 2007
Danışman: Prof. Dr. Semih AKI

SPİNA BİFİDALI HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLA İLGİLİ AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ
Dr. Ömer KARATAŞ, 2007   
Danışman: Prof. Dr. Resa AYDIN

İNMEYE BAĞLI HEMİPLEJİSİ OLAN HASTALARDA TREADMİLL İLE YAPILAN YÜRÜME EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ
Dr. Murat ÖZKAYA, 2007
Danışman: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA DÜZENLİ EGZERSİZİN ERGOSPİROMETRİK, KAS PERFORMANSI VE MİKROSİRKÜLASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Mustafa DİNLER, 2006
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM RAHATSIZLIKLARINDA POSTOPERATİF EV VE HASTANEDEKİ REHABİLİTASYON PROGRAMLARININ FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Nalan BÖLÜKBAŞ, 2006
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMUNDA İKİ FARKLI EGZERSİZ TEDAVİSİNİN FONKSİYONEL DURUM VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ           
Dr. Nilay DİNÇER, 2005 
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL   

AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI LOBEKTOMİ UYGULANAN HASTALARDA PULMONER REHABİLİTASYONUN ETKİLERİ
Dr. Hande KIZILTAŞ, 2005 
Danışman: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

DEĞİŞİK KEMİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN OSTEOPOROTİK FRAKTÜR RİSKİNİ BELİRLEYEBİLME YETENEKLERİ VE KIRIK İÇİN KESİM NOKTALARI
Dr. Fatih ÇEŞME, 2005
Danışman: Prof. Dr. Aydan ORAL
        
DEJENERE TAVŞAN İNTERVERTEBRAL DİSKLERİNE FİBROBLAST TRANSPLANTASYONU VE SONUÇLARI
Dr. İbrahim Halil URAL, 2005
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA; EGZERSİZ VE/VEYA MEDİKAL TEDAVİYİ İÇEREN ÜÇ FARKLI TEDAVİ PROTOKOLÜNÜN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Saime DEMİRCİ, 2004
Danışman: Prof. Dr. Semih AKI

İDİOPATİK KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA PULSE MANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK SON NOKTALARA ETKİNLİĞİ   
Dr. Niymet Firdevs ARIKAN, 2003
Danışman: Prof. Dr. Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU

DİZ OSTEOARTRİTİNDE PROPRİOSEPTİF DUYU VE FONKSİYONEL DURUMUN KİNESTEZİ / DENGE VE GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİYLE İLİŞKİSİ
Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU, 2002   
Danışman: Prof. Dr. Resa AYDIN

KRONİK LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA İZOKİNETİK VE YOĞUN EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Özlem EKMEKÇİ, 2002     
Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO TANILI HASTALARDA, PARTİKÜLÜ YENİDEN YERLEŞTİRİCİ MANEVRAYA HABİTÜASYON EGZERSİZİ İLAVE ETMENİN TEDAVİ ETKİNLİĞİNE VE HASTA YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ   
Dr. Ayşegül ELLİALTIOĞLU, 2001
Danışman:
  
DİABETİK DİSTAL SİMETRİK POLİNÖROPATİNİN TEDAVİSİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ   
Dr. Nalan ŞEN, 2001
Danışman:

STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN REHABİLİTASYONUNDA BİOFEEDBACK VE PELVİK TABAN KAS EGZERSİZLERİNİN YERİ
Dr. Buket AKSAÇ, 2000   
Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

TİP II DİABETES MELLİTUS'TA DONUK OMUZUN TEDAVİ CEVABINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dr. Aliye AYDOĞAN, 2000   
Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

TİP I KOMPLEKS REJYONEL AĞRI SENDROMUNDA PULSE ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ   
Dr. Abubekir DURMUŞ, 1999   
Danışman: Prof. Dr. Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU'NDA LASER, KURU İĞNELEME VE PLASEBO LASER TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI   
Dr. Ebru İLBULDU, 1999   
Danışman: Prof. Dr. Resa AYDIN

FİBROMİYALJİ SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE ELEKTROAKUPUNKTUR VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİ   
Dr. G. Hossein DARYANIZADEH, 1999   
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL
 
İNTRAKAPSÜLER BOZUKLUĞA NEDEN OLAN TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLARDA ÖZGÜN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Aysun DEĞER, 1998   
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU'NDA MANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI   
Dr. Mustafa YELKOVAN, 1998   
Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

LOMBER DİSKEKTOMİLİ HASTALARDA FONKSİYONEL REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ
Dr. Mustafa FİLİZ, 1997    
Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA AEROBİK EGZERSİZ VE PAROKSETİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI   
Dr. Süreyya ŞENCAN, 1998   
Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

DİZ OSTEOARTRİTİNİN REHABİLİTASYONUNDA NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYON VE EV EGZERSİZ PROGRAMININ KANTİTATİF KAS GÜÇLENDİRİLMESİ VE FONKSİYONEL İYİLEŞME YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI   
Dr. Mojgan Naraghi ASL, 1997   
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

ROMATOİD EL FONKSİYONEL YETERSİZLİK GÖSTERGESİNİN KLİNİK DEĞİŞİME DUYARLILIĞI   
Dr. Mehmet Tuncay DURUÖZ   
Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

BİLGİSAYAR KULLANANLARDA KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI, KORUMA EĞİTİM VE EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİ   
Dr. Şen RASİM ÖMER, 1996   
Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

SUBAKUT VE KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA AEROBİK EGZERSİZLE GÜÇLENDİRME, GERME VE MOBİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI   
Dr. Ayşe KARAN, 1996   
Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

NÖROPATİ İLE BERABER OLMAYAN MEKANİK TİP KRONİK BEL AĞRILARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN DAĞILIMI   
Dr. Eser Cemil ALPTEKİN, 1995   
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ, MOKLOBEMİD VE FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİYLE MOKLOBEMİD KOMBİNASYONUNDAN OLUŞAN MÜLTİDİSİPLİNER YÖNTEMLERİN TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ
Dr. Mehmet SOFU, 1995   
Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

DİABETİK VE NON-DİABETİK HASTALARDA OMUZUN ADHESİV KAPSULİT LEZYONUNDA FİZİK TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   
Dr. Ayşenur BARDAK, 1994   
Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

SERVİKAL VE LOMBER VERTEBRAL KOLONUN DEJENERATİF EKLEM HASTALIKLARINDA DEMOGRAFİK, KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARIN İLİŞKİSİ   
Dr. Sadık DANIŞGER   
Danışman: Prof. Dr. Kamuran YÜCEL

TEMPOROMANDİBULER EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMUNDA DEĞİŞİK TENS MODALİTELERİNİN ETKİNLİĞİ   
Dr. Vural KAVUNCU, 1994   
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

OCAK 1986 - ARALIK 1992 TARİHLERİ ARASINDA POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN 2517 DİZ HASTASININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ   
Dr. Adnan DAPTİ, 1994   
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

EL EKLEM OSTEOARTRİTİ VE RİSK FAKTÖRLERİ   

Dr. Mehmet Semih AKI, 1994   
Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

DORSOLOMBER BÖLGENİN DEGENERATİF DEĞİŞİKLİKLERİ

Dr. Derya SOY, 1993   
Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

NÖROLOJİK DEFİSİTİ OLMAYAN KRONİK MEKANİK BEL AĞRILARINDA ELEKTROAKUPUNKTURUN ETKİNLİĞİ   
Dr. Nilgün TUTAR, 1993   
Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

TÜRKİYE'DE VERTEBRAL OSTEOPOROZ'UN SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ   
Dr. Ayşegül KETENCİ, 1992  
Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

DİZ OSTEOARTRİTİNDE ELEKTROAKUPUNKTURUN ETKİNLİĞİ   
Dr. Osman Tuluğ YEREBAKAN, 1992   
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

TEMMUZ 1988 - HAZİRAN 1991 TARİHLERİ ARASINDA POLİKLİNİĞE BAŞVURAN 15.032 HASTANIN ÖZELLİKLERİ   
Dr. Muzaffer Seçim TOKLU, 1992     
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA BEL OKULU VE EGZERSİZ PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Golam Rıza Kashi GOLZARI, 1991    
Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

KALB REHABİLİTASYON İNPATİENT (FAZ 1) PROGRAMI   
Dr. Meral KOZAKÇIOĞLU, 1991     
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

GENERALİZE FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA DEĞİŞİK TEDAVİ UYGULAMALARINDA ALINAN SONUÇLAR
Dr. Mohammad D. LEYLABADİ, 1991     
Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

TIBBİ REHABİLİTASYON AÇISINDAN HALKALI ESKİ BAĞLAR MAHALLESİNDEKİ ÖZÜRLÜLÜK EPİDEMİYOLOJİSİ
Dr. Gözen SERDAROĞLU, 1990     
Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

EGZERSİZİN MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ VE SERUM LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Dr. Ayşe YALIMAN, 1990    
Danışman: Prof. Dr. Orhan SENGİR

SAKRALİZASYONDA MEDİKAL, FİZİK VE EGZERSİZ TEDAVİLERİNİN ETKİLERİ   

Dr. Mehdi JABERİ, 1989    
Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

LOMBER DİSK HERNİSİNE BAĞLI SİYATALJİLERİN TEDAVİSİNDE LOMBER MANİPÜLASYON VE FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARINDAN HOT-PACK, ULTRASON VE LOMBER İNTERMİTTENT TRAKSİYONLA ALINAN SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI   
Dr. Necla HÜSEYİNOĞLU, 1989      
Danışman: Prof. Dr. Fuat DİNİZ