Prof. Dr. Resa AYDIN1978 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden, 1984 yılında İ
stanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1984-1986 yılları arasında Sakarya'da zorunlu hizmetini tamamladı. 1990 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Uzman Doktor ünvanı aldı. Uzmanlık tezi olan "Türkiye'de Özürlülük Epidemiolojisi" ülkemizdeki özürlüler konusunda Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre yapılmış ilk çalışmadır.1991 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör oldu. 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir  Belediyesiyle İstanbul Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü "İstanbul Toplum Temelli Rehabillitasyon Programı" projesinde, proje başkanı olarak görev yaptı. Kağıthane, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde yürütülen saha çalışmalarını bizzat yürüttü ve sonuçlandırdı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesinde kurulan Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluşunda görev aldı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Özürlüler  Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne atandı. 2006 yılında "Özürlüler Yasası" kapsamında yer alan üniversite öğrencileri için oluşturulacak birimlerin yapılanmasında görev aldı ve İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimini kurdu. 2007-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Başkanlığında bulundu.

Toplum Temelli Rehabilitasyon programının  sonlanmasından sonra akademik  çalışmalarını Serebral Palsi rehabilitasyonu konusunda yoğunlaştırdı. 2004 yılında İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubunu kurarak, İstanbul'da Serebral Palsi konusunda çalışan tüm tıbbi ekip üyelerinin (Çocuk Nöroloğu, Ortopedist, FTR uzmanı, Fizyoterapist, vb) iki ayda bir deneyim paylaşımı yaptıkları bir platform oluşturdu. Çalışma Grubu 80 üyesiyle halen çalışmalarını sürdürmektedir. 2006 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Pediatrik Rehabilitasyon konusunda çalışan  bir özel poliklinik kurdu ve yürütücüsü oldu.


2000-2009 yılları arasında otuzu aşkın sempozyum, panel, çalıştayın başkanlığını yaptı, 2007 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi eş başkanı ve 2009 Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresinin Bilimsel Kongre Başkanlığında görev aldı.


1998 yılından itibaren aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesinin  Tıp Eğitimi alanındaki çalışmalarında görev aldı. "Eğitici Eğitimi" veren grupta aktif görev alarak, çok sayıda eğitime destek verdi. 2005 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde kurulan  Tıp Eğitimi Anabilim Dalında ek olarak görevlendirildi. İstanbul Tıp Fakültesi İletişim Laboratuarı Proje ekibinde yer aldı. Halen Simüle Hasta Uygulamalarında Tıp Fakültesi  2. ve 3. sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerinin geliştirilmesi konusunda  eğitici olarak görev yapmaktadır.


Türkiye Sakatlar Derneğinde bir dönem yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Türkiye Omurilik Felçliler Derneğinin Danışman üyesidir. Halen İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Tıp Eğitimi Anabilim alında öğretim üyesi,  İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi  Müdürü ve Özürlü Öğrenciler Birim Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.