Prof. Dr. Emel ÖCZAN

http://www.istanbulftr.com/tr/prof-dr-emel-ozan-ozgecmis/c/1211986’den beri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi, Omurga Hastalıkları Rehabilitasyon Birimi ve Ankilozan Spondilit Programı başlatıcısı ve sorumlu öğretim üyesidir. 1975’de Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1985’de Doçent, 1990’da profesör unvanını aldı. 1983-1985’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, 1995-1999’da İstanbul’da Fonksiyonel Rehabilitasyon Merkezinin medikal direktörlüğünü yaptı. 2000-2001’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Rehabilitasyon Hastanesi kuruluş çalışmalarını yürüttü.

ABD, Fransa, İngiltere ve Belçika’da 2.5 yıl süreyle öncelikle bel ağrısı,  kas iskelet hastalıkları, ergonomi, iş rehabilitasyonu ve işe döndürme programları, romatizmal hastalıklar, ağrı tedavisi ve akupunktur olmak üzere çeşitli konularda çalıştı ve araştırmalara katıldı.

Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi konusunda yeni gelişme ve uygulamaları izlemek amacıyla ABD’nde 2004 ve 2007’de Harvard Public Health School ve Humantech‘de Ergonomi–İnsan faktörleri, Uygulamalı Ofis Ergonomisi, Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi ve Ergonomi Programların Oluşturulması kurslarına ve İsviçre, Hollanda, ABD ve Çin’de Ergonomi ve İşe Bağlı Kas İskelet Hastalıklarından Korunma Kongrelerinde çeşitli workshoplara katıldı.
        
Ülkemizde ilk bel koruma eğitimi veren ‘Bel Okulu’nu 1990’da İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’nda geliştirerek uygulanmaya başladı.

Ulusal ve uluslar arası dergi ve kongrelerde yayınlanmış ve sunulmuş yaklaşık 200 araştırma yaptı. ‘Bel Ağrısı, Tanı ve Tedavi’  kitabının editörü, çeşitli kitaplarda bölüm yazarıdır. Toplum için hazırlanmış ‘Bel Ağrısı Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz’, ‘Bel Fıtığı, Bel Ağrısı’ ve ‘Ankilozan Spondilit ve Siz’ kitaplarının yazarıdır.

Toplumda, kamuda ve özel sektörde endüstri ve ofiste çalışanlara ve yöneticilere ve iş sağlığı ve profesyonellerine yönelik kas iskelet hastalıklarından korunma ve ergonomi eğitimi vermektedir.

Union European Medical Specialists (UEMS)’te Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Temsilciliği ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Kurulu Kurucu Üyeliği yaptı.


Başlıca ilgi alanları: Bel ağrısı, bel okulu, çalışan popülasyonda kas iskelet hastalıkları, ergonomi, iş rehabilitasyonu, , omurga ve eklem enjeksiyonları,  kronik ağrı tedavisi ve akupunktur, romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyonu, inme rehabilitasyonu, post-polio sendromu