Prof. Dr. Aydan ORAL

1974 yılında Robert Kolej’den “Mary Mills Patrick Ödülü” alarak  mezun olan Dr. Aydan Oral, aynı yıl tıp eğitimi almak üzere İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiştir. 1982-1986 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlayarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmuştur. 1989 yılında Doçent, 1996 yılında Profesör ünvanını almıştır. 1993 yılında (Ocak 19-Şubat 12) kardiyak  rehabilitasyon konusunda bilgilerini arttırmak üzere New York Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rusk Rehabilitasyon Enstitüsünde izleyici olarak bulunmuştur. 1998-2000 yılları arasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği yönetim kurulu üyesi olarak yer almış ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi editörlüğünü yapmıştır. Dr. Aydan Oral 1999-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu müdürlüğü görevini yürütmüş, bu görevi dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Senatosunda yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu müdürü olarak görev yapmıştır (2003-2005). 2002 yılında “Kadın, Bilim ve Kalkınma” konulu Torino, İtalya’daki Enternasyonal Çalışma Örgütü’nün Eğitim Merkezinde düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi kursuna katılan Dr. Aydan Oral, bu proje kapsamında geliştirilen “Sağlığın Geliştirilmesi Projesi: Bilimin Günlük Yaşama Uygulanmasında Eğiticilerin Eğitimi” başlıklı, amacı  ülkemizin gelişmesi için sağlık bilincini oluşturmak ve kişilere sağlıkla ilgili olumlu davranışlar kazandırarak sağlıklı bir yaşam biçimi sağlamak olan proje kapsamında geleceğin eğiticileri öğretmen adaylarının eğitilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde “Sağlık Bilgisi” derslerinin yer almasında katkıda bulunarak, bu dersin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. 2003-2006 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Müfredat Komisyonunda Yüksek Öğretim Kurulu temsilcisi üye olarak çalışmalar yapmıştır. 2005-2009 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi editörlüğünü yürütmüştür. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2007) eş başkanı olarak görev yapmış ve 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Dünya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (ISPRM 2009) Bilimsel Komite başkanlığını üstlenmiştir. . Prof. Dr. Aydan Oral İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı başkanlığı görevini 2008-2011 yılları arasında yürütmüştür. İstanbul Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Komisyonu üyesidir. Prof. Dr. Aydan Oral aynı zamanda Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu’nda Türkiye Delegesi ve Ulusal Yürütücü olarak da görev yapmaktadır.


Majör ilgi alanları: Kardiyak rehabilitasyon, el hastalıkları rehabilitasyonu, mastektomi rehabilitasyonu, özürlülerin topluma entegrasyonu, sanatçılarda görülen kas-iskelet sistemi hastalıkları, osteoartrit ve osteoporoz