Engelsiz İstanbul Üniversitesi ProjesiEngelsiz İstanbul Üniversitesi Projesi


Projenin Amaçları:
 1. İstanbul Üniversitesindeki mimari engellerin kaldırılması
 2. Üniversitemizin çalışanları ve öğrencilerinin engelli kişilerin karşılaştıkları engeller konusunda farkındalık kazanmaları
 3. Engelli öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için spor olanakları sağlanması

YÖNTEMLER


A- MİMARİ ENGELLER İÇİN:

Yerleşkelerde- fakülte, yüksek okul ve diğer mekanların mimari engellerin değerlendirilmesi.

1- Nasıl?
 • Bina içi ve bina girişleri için hazırlanan kontrol listeleri hazırlanacak
2- Kim değerlendirecek?
 • Projenin gönüllü ekibi  tarafından
3- Proje gönüllüleri?
 • Üniversitemizin mensubu olan öğrenci, öğretim üye ve yardımcıları, personeli, hastalarımızı hasta yakınları, engelsiz toplum için duyarlılık hisseden herkes

4- Kimler proje gönüllüsü olabilir?

 • Öğrenciler- engelli ve engelsiz tüm öğrenciler Üniversite personeli- çıkardığımız envantere göre üniversitemizde 179 engeli olan personel var Öğretim üye ve yardımcıları
5- Proje gönüllüleri ne yapacak?
 • Proje grubu tarafından proje gönüllülerine kısa eğitim yapılacak ve/veya eğitim materyalleri gönderilecek
 • Proje gönüllülerinden çalıştıkları/eğitim aldıkları binaları kontrol listeleriyle değerlendirmeleri istenecek
 • Daha sonra kontrol listelerini kendi yerleşkelerinde bulunan proje koordinatörlerine  teslim etmeleri istenecek
6- Proje koordinatörleri ne yapacak?
 • Koordinatörler kontrol listelerine göre tüm binaların mimari engel haritasını oluşturarak, bu haritaları Fakülte/Yüksek Okul yöneticilerine gönderilmesini sağlayacaklar
 • Rektörlük de süreçten her aşamada haberdar edilecek
 • Mimari engel haritalarının Yapı İşlerinde takibi yapılacak


B- FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

 1. Proje gönüllüleri bu projede çalışarak farkındalık kazanacaklar
 2. Öğrenci  şenliklerinde “ENGELSİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ” standları açılacak. Kişilere farklı beceri ve duyu kaybı yaşama deneyimleri simülasyonu yaşatılarak empati kurmaları için çeşitli yarışma ve oyunlar tertip edilecek. Bu konuda gönüllü öğrenci, personel ve öğretim üye yardımcılarından ekipler oluşturulması gerekli
 3. Tüm fakülte/yüksek okul öğretim üye ve yardımcılarının hazır bulundukları ortamlarda “İÜ Engelli Öğrenci Birimini” tanıtan 10’ar dakikalık sunumlar yapılacak.


C- SPOR OLANAKLARI SAĞLANMASI

 1. İstanbul Üniversitesi Tekerlekli Basketbol Takımı kurulması: Proje koordinatörlerimiz Benan ve Nurettin Beyler projenin bu ayağını yönetecekler. Basketbol takımımız “ENGELSİZ İÜ” 'nün görülen yüzü olacak. Bu konuda destek vermek veya katılmak isteyen tüm İÜ’lülere açık
 2. Engelli sporunun geliştirilmesi: Projenin bu bölümünün de önü ve ucu açık, desteğe, yeni fikir ve oluşumlara…(Satranç, Goal Ball, Masa tenisi, diğerleri…)