Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp fakültesini bitirdikten sonra bir süre Antalya’da serbest hekimlik yaptı ve ardından İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazandı. 2002 yılında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı oldu. Bir süre Validebağ Öğretmenler Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı olarak çalıştıktan sonra İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı baş-asistanlığı görevine atandı. 2010 yılında fiziksel tıp ve rehabilitasyon doçenti oldu. Gent Üniversitesi’nde (Belçika) ve Slovenya’da muskuloskeletal ultrasonografi ve ESWT eğitimi, Varna Üniversitesi’nde (Bulgaristan) manuel tıp eğitimi aldı.

Başlıca araştırma yaptığı ve eğitim verdiği alanlar arasında “temporomandibuler eklem (çene eklemi) hastalıkları”, “özel kas-iskelet sistemi (eklem içi, yumuşak doku ve botulinum toksini vb.) enjeksiyonları”, “kas-iskelet ultrasonografisi (tanısal ve girişim rehberliği amaçlı)”, “manuel tanı ve tedavi yöntemleri”, “romatizmal hastalıklarda tedavi ve rehabilitasyon” sayılabilir.


Araştırmaları ile “European Congress of Physical and Rehabilitatin Medicine in Vienna 2004 - 10 Best papers” ödülünü ve “2009 yılı Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu Mansiyon Ödülü” nü almıştır.


Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda bilimsel derginin yayın kurulunda ve hakem listesinde yer almaktadır. Manuel Tıp Derneği yönetim kurulu üyesidir. Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine (MFPRM)’e, McMaster University-“MORE group”’a, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’ne, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği’ne, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği’ne ve Türkiye Osteoporoz Derneği’ne üyedir.

Uzman temsilcisi olarak "İstanbul Tıp Fakültesi-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği" ve "İstanbul Tıp Fakültesi-Başhekim Yardımcılığı" görevlerini yürütmüştür. Halen "İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel İdari Hizmetler Koordinatörü" olarak görev yapmaktadır.

E-mail: demirhan1@yahoo.com
Telefon: 0 212 414 20 00 (600 hat), dahili: 12850, 12840.