Denge Eğitimi ÜnitesiBilgisayar Destekli Denge Eğitimi

Hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılabilen kompüterize statik postürografi cihazı Tetrax® ile denge problemlerinin teşhis ve takibi çok daha objektif verilerle yapılabilmektedir. Bu cihaz dört platformdan oluşur ve her platform ağırlık algılayıcı sensörlerle kontrol yapmaktadır. Kişi bu platformun üstüne çıktıktan sonra 8 farklı pozisyonda her bir ölçüm 32 saniye, toplamı 256 saniye süren bir ölçüm yapılır. Bu ölçüm sonucunda cihaz o kişi için bir düşme riski belirler. Bu risk hekim tarafından değerlendirilip hastanın tedavisi düzenlenir.Tetrax® - The Complete Balance System
(Sunlight and BeamMed Ltd., USA )      
Düşme Riski DeğerlendirmeBu değerlendirme yapıldıktan sonra kişiye uygun olan Tetrax® egzersizleri belli seanslar dahilinde uygulanır. Bu seanslarda kişi platform üzerinde dengesini sağlayarak çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışır. Bu egzersizler sonucunda kişilerde denge fonksiyonlarında iyileşmeler saptandığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bu bilgisayar destekli egzersizler her zaman klasik egzersizlere destek olarak uygulanmalıdır. Aşağıda en sık kullanılan Tetrax® egzersizleri görülmektedir.


Skyball ve Speedball Egzersizleri